نفتکش ایرانی آدریان دریا به‌سمت ترکیه تغییر مسیر داد ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

نفتکش ایرانی آدریان دریا به‌سمت ترکیه تغییر مسیر داد

نفتکش ایرانی آدریان دریا۱ غروب روز جمعه مسیر خود را از کالاماتای یونان به‌سمت مرسین ترکیه عوض کرد.