هشدار وزیر اقتصاد آلمان درباره تداوم توقف گاز از روسیه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

هشدار وزیر اقتصاد آلمان درباره تداوم توقف گاز از روسیه

وزیر اقتصاد آلمان درباره احتمال تداوم توقف عرضه گاز روسیه از خط لوله نورد استریم -۱ هشدار داد.