توضیح وزیر نیرو در مورد مقابله با سیلاب های احتمالی ۲۵ آذر ۱۳۹۹

توضیح وزیر نیرو در مورد مقابله با سیلاب های احتمالی

اردکانیان اظهار کرد: معوقه ما به بخش خصوصی با مجموعه طرح‌هایی که اجرا شده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. وی با بیان این که خیلی از بدهی‌ها پرداخت و در عین حال، طرح‌های بسیاری هم اجرا شده است، گفت: امید زیادی وجود دارد که سال ۱۴۰۰ سال خیلی بهتری از نظر تسویه حساب‌های مالی با کسانی که با وزارت نیرو کار می‌کنند، باشد.