گرانی ناگهانی قیمت بنزین غلط بود ۲۲ مهر ۱۳۹۹
اهیمت توسعه LPG در کشور؛

گرانی ناگهانی قیمت بنزین غلط بود

با استفاده از 6 میلیون تن LPG در خودروها روزانه 25 میلیون لیتر بنزین آزاد می‌شود که این میزان معادل بنزین آزاد شده با افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان سال 98 است. این LPG الان در حال هدررفت در خط لوله است.