واحد بخار نیروگاه غرب کارون به بهره‌برداری رسید/ افزایش پایداری شبکه برق میادین نفتی کشور ۰۸ تیر ۱۴۰۱
در روزهای اوج مصرف برق؛

واحد بخار نیروگاه غرب کارون به بهره‌برداری رسید/ افزایش پایداری شبکه برق میادین نفتی کشور

واحد بخار نیروگاه سیکل‌ترکیبی غرب کارون به ظرفیت ۱۹۸ مگاوات در روزهای اوج مصرف برق کشور وارد مدار تولید شد.