دورخیز دولت سیزدهم برای خاموشی مشعل‌های گاز ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
تأمین جهادی خوراک پتروشیمی از مسیر جمع‌آوری گازهای مشعل

دورخیز دولت سیزدهم برای خاموشی مشعل‌های گاز

جمع‌آوری مشعل‌های گازی در تأسیسات نفتی و گازی کشور یکی از آرزوهای دیرینه مردان صنعت نفت بوده و هست، خوشبختانه پارسال با مدیریت بهینه جنبشی در میان واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی کشور ایجاد شده تا بخشی از خوراک خود را از این محل تأمین کنند، جهاد در این زمینه ادامه دارد.

تنها با صرفه جویی در مصرف گاز می‌توان زمستان را پشت سر گذاشت ۰۲ آبان ۱۴۰۱

تنها با صرفه جویی در مصرف گاز می‌توان زمستان را پشت سر گذاشت

نماینده مجلس گفت:با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و مسئله‌ی مصرف بی رویه، باید روند مصرف مدیریت‌ها شود تا برای گاز رسانی دچار مشکل نشویم.

یک درصد ازدیاد برداشت، ۸۰۰ میلیون بشکه تولید نفت را افزایش می‌دهد ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

یک درصد ازدیاد برداشت، ۸۰۰ میلیون بشکه تولید نفت را افزایش می‌دهد

مدیر عامل سابق شرکت نفت مناطق مرکزی گفت: ذخایر باقیمانده نفت در کشور ما حدود 80 میلیارد بشکه ثبت شده است و در صورت افزایش ضریب بازیافت به میزان هر یک درصد عدد بزرگی برداشت خواهیم داشت یعنی تولید حدود 800 میلیون بشکه افزایش پیدا خواهد کرد.