تصویب طرح توسعه میدان نفتی چنگوله در شورای اقتصاد ۱۱ تیر ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خبر داد؛

تصویب طرح توسعه میدان نفتی چنگوله در شورای اقتصاد

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: توسعه میدان نفتی چنگوله با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری به تصویب شورای اقتصاد رسید.