پایان غفلت صنعت نفت از موضوع ازدیاد برداشت ۲۶ آبان ۱۴۰۱

پایان غفلت صنعت نفت از موضوع ازدیاد برداشت

ایران نزدیک به ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت خام جهان را به خود اختصاص می‌دهد که این رقم حدود ۱۰ درصد کل ذخایر نفت دنیاست. این میزان از منابع هیدروکربوری می‌تواند موتور محرکی برای نوسازی زیرساخت‌های اقتصادی کشور باشد، اما مسئله اینجاست که هم‌اکنون ایران توان برداشت تمام این ذخایر خدادادی را ندارد.