تقویت پایداری شبکه گاز در استان‌های شمالی کشور ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

تقویت پایداری شبکه گاز در استان‌های شمالی کشور

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: اجرای خط انتقال گاز قم- پارچین، می‌تواند در تأمین گاز پایدار در فصل‌های سرد سال برای استان‌های شمال و شمال شرقی مانند استان سمنان، خراسان رضوی، گلستان و خراسان شمالی و جنوبی تاثیرگذار باشد.