استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های اکو و شانگهای در توسعه صادرات پتروشیمی‌ها ۰۶ اسفند ۱۴۰۱
رئیس کل امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد

استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های اکو و شانگهای در توسعه صادرات پتروشیمی‌ها

رئیس کل امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی و شناسایی بازارهای جدید برای محصولات پتروشیمی کشورمان با همکاری وزارت امور خارجه گفت: به این منظور می‌توان از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند اکو و پیمان شانگهای بهره برد.

دومین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری برگزار می‌شود ۰۸ تیر ۱۴۰۱

دومین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری برگزار می‌شود

دومین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری و قدردانی از صادرکنندگان پویا چهارم مردادماه برگزار می‌شود.