خودروسازان مانع توسعه سی.ان.جی کشور هستند ۲۴ آذر ۱۳۹۹

خودروسازان مانع توسعه سی.ان.جی کشور هستند

علیرغم اینکه حدود 40 میلیون متر مکعب در حوزه سی.ان.جی ظرفیت داریم، همچنان این حوزه باید توسعه پیدا کند، کارخانجات خودروسازی باید نسیت به ساخت خودروهای استاندارد دوگانه‌سوز اقدام کنند تا هرگونه بازدارنگی برای تشویق مردم به استفاده از این سوخت حذف شود.