پیگیری ویژه ۶ پروژه اولویت دار دولت در طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

پیگیری ویژه ۶ پروژه اولویت دار دولت در طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز

جلسه «کمیته پتروشیمی» ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور پیگیری ویژه ۶ پروژه از ۱۶ پروژه اولویت دار دولت در «طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز» با حضور دبیر ستاد، مسئولین وزارت نفت و مدیران و سهامداران اصلی پروژه ها برگزار شد.