افتتاح طرح‌های روستایی در ۵ استان توسط رئیس جمهوری ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

افتتاح طرح‌های روستایی در ۵ استان توسط رئیس جمهوری

وزیر نیرو با اشاره به اینکه توسعه روستایی فعالیتی بین‌بخشی به شمار می‌رود،‌ گفت: طرح‌های توسعه روستایی در ۵ استان کشور از طریق ویدئو کنفرانس و توسط رئیس‌جمهوری افتتاح می‌شود