تعاملات گازی و دیپلماسی کارآمد؛ زمینه ساز توسعه روابط با کشورهای همسایه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

تعاملات گازی و دیپلماسی کارآمد؛ زمینه ساز توسعه روابط با کشورهای همسایه

توسعه روابط بر پایه مباحث مبتنی بر انرژی و استفاده از دیپلماسی کارآمد برای توسعه تجارت گازی، فرصت مغتنمی برای ایران و کشورهای همسایه است؛ که سفر اخیر وزیر نفت به باکو نیز در همین راستا بوده و برکاتی را برای کشور عزیزمان به دنبال خواهد داشت.