12 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ساماندهی شبکه توزیع برق سیدآباد خراسان رضوی ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

12 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ساماندهی شبکه توزیع برق سیدآباد خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: طرح ساماندهی و هوشمندسازی شبکه توزیع و انشعابات برق در شهر سیدآباد این استان با اعتبار بیش از ۱۲ میلیارد تومان انجام شد.