۱۰ میلیون تومان پاداش برای معرفی استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز ۱۸ تیر ۱۳۹۹

۱۰ میلیون تومان پاداش برای معرفی استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز

مدیرعامل توانیر از اختصاص ۱۰ میلیون تومان پاداش به معرفی‌کنندگان رمز ارز غیرمجاز خبر داد و افزود: هدف از پرداخت این پاداش، این است که سوء استفاده کنندگان از برق غیر مجاز به سمت استفاده مجاز هدایت شوند.