پایش وضعیت برقی ساختمان های جدید تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

پایش وضعیت برقی ساختمان های جدید تهران

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر گفت: وضعیت ساختمان‌های تازه‌ساز تهران از نظر سیم‌کشی‌های برقی با کمک سازمان نظام مهندسی مورد پایش جدی‌تر قرار می‌گیرد.