توزیع 25 میلیارد یورو کوپن انرژی در فرانسه ۲۸ آبان ۱۴۰۱

توزیع 25 میلیارد یورو کوپن انرژی در فرانسه

اقدامات دولت فرانسه از زمان بحران اوکراین شامل کمک به شرکت‌ها با هزینه بیشتر قبوض گاز و برق و اعطای کوپن انرژی به 38 میلیون نفر، هزینه کل بسته حمایتی دولتی را به ۲۵ تا ۲۶ میلیارد یورو رسانده است.