انشعاب‌های غیرمجاز؛ معضلی برای تامین پایدار آب ۱۲ مهر ۱۴۰۱

انشعاب‌های غیرمجاز؛ معضلی برای تامین پایدار آب

انشعاب‌های غیرمجاز یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که علاوه دامن‌زدن به بر تشدید کم‌آبی‌ها، حقوق مشترکان قانونمند را تضییع کرده و مشکلات تأمین آب را دامن می‌زند، معضلی که باید راهکاری اساسی برای رفع آن اندیشید.