کاهش ٣.٩۶ درصدی شاخص تولید برق در سال ٩٨ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

کاهش ٣.٩۶ درصدی شاخص تولید برق در سال ٩٨

مرکز آمار کشور اعلام کرد که نرخ تورم (شاخص کل قیمت) تولیدکننده بخش برق در سال‌ ١٣٩٨ برابر با ١٢١.٢۵ است که نسبت به سال قبل آن (٩٧) ٣.٩٦ درصد کاهش داشته است.