تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور ۸ درصد افزایش یافته است ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
یک مقام مسئول:

تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور ۸ درصد افزایش یافته است

یک مسئول صنعت برق با اشاره به تأمین ۹۱ درصد برق کشور توسط نیروگاه های حرارتی در سال گذشته، گفت: میزان تولید این نیروگاه‌ها نسبت به سال قبل از آن حدود ۸ درصد افزایش یافته است.