تاکید بر فعالیت برق منطقه ای فارس در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

تاکید بر فعالیت برق منطقه ای فارس در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

نصیری گفت: از جمله وظایف ساختاری شرکت برق منطقه ای استان فارس فعالیت حوزه انرژی های تجدیدپذیر است که بايد با ايجاد پیشگیری و اجرای قوانين، اين تفكر استراتژيك را هرچه بيشتر ساختاري كنيم.