ابرتوده متان قابل کتمان نیست| درخواست محیط زیست از شهرداری تهران ۰۴ دی ۱۴۰۱
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌ زیست:

ابرتوده متان قابل کتمان نیست| درخواست محیط زیست از شهرداری تهران

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌ زیست ضمن اشاره به اینکه ابرمتان در جنوب تهران قابل کتمان نیست، گفت: از شهرداری تهران درخواست می‌کنیم که ایستگاه‌هایی جهت سنجش میزان انتشار این گاز قرار دهد همچنین پروژه‌هایی را جهت استحصال گاز متان تعریف کند چراکه به‌راحتی در حال از دست دادن این ظرفیت هستیم.