سومین واحد نیروگاه مقیاس متوسط زاهدان به بهره‌برداری رسید ۰۲ بهمن ۱۴۰۱

سومین واحد نیروگاه مقیاس متوسط زاهدان به بهره‌برداری رسید

معاون توسعه طرح‌های شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: سومین واحد 42 مگاواتی نیروگاه مقیاس متوسط زاهدان به شبکه سراسری برق کشور متصل و در مدار تولید قرار گرفت.