جهش ابرقدرتی چین بر محور انرژی بر پایه توافق با ایران ۱۲ مهر ۱۳۹۹
استراتژی جدید انرژی پکن؛ از اکتشاف ۸ هزار متری تا قرارداد ۲۵ ساله

جهش ابرقدرتی چین بر محور انرژی بر پایه توافق با ایران

اقتصاد چین برای تداوم رشد خود نیازمند منابع انرژی است، از همین روی تقویت امنیت انرژی برای کشور از اهمیت بسزایی دارد. آیا می‌توان موضوع همکاری 25 ساله ایران و چین را در قالب تقویت امنیت انرژی چین بررسی کرد؟چین برنامه ویژه‌ای برای منابع انرژی خلیج فارس و در راس آن ایران و عراق داشته باشد. از همین روی در سال‌های اخیر دوباره احیای جاده ابریشم مطرح شده که چین سرمایه‌گذاری بالایی در زیرساخت‌های آن کرده است.