توافق بزرگ روسیه و پاکستان در بخش انرژی ۰۲ بهمن ۱۴۰۱

توافق بزرگ روسیه و پاکستان در بخش انرژی

معاون وزیر انرژی روسیه در نشست کمیسیون بین دولتی در پایتخت پاکستان اعلام کرد که دو کشور به توافقات مهمی در مورد عرضه نفت و فرآورده های نفتی دست یافته‌اند.