شکایت غول نفتی روسیه از آمریکا در ماجرای دزدی دریایی نفت ایران ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

شکایت غول نفتی روسیه از آمریکا در ماجرای دزدی دریایی نفت ایران

غول نفتی روسیه از تصمیم خود برای شکایت از وزارت خزانه داری آمریکا در ماجرای توقیف نفت ایران خبر داد.