کاهش تولید اوپک ؛باز هم ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

کاهش تولید اوپک ؛باز هم

در شرایط کاهش برنامه‌ریزی تولید و اعمال تحریم‌های آمریکا علیه اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید این سازمان باز هم کاهش یافت.