همکاری وزارت نفت و دفاع در تولید تجهیزات تحریمی صنعت نفت ۰۵ تیر ۱۴۰۱
اوجی خبر داد:

همکاری وزارت نفت و دفاع در تولید تجهیزات تحریمی صنعت نفت

وزیر نفت گفت: با امضای تفاهم‌نامه با وزارت دفاع، این ظرفیت را برای تولید تجهیزات پیچیده و تحریمی موردنیاز صنعت نفت به خصوص در بخش "های‌تک" فعال کردیم.