جزئیات 12 تفاهمنامه همکاری آبی و برقی تهران و مسکو ۲۲ آبان ۱۴۰۱

جزئیات 12 تفاهمنامه همکاری آبی و برقی تهران و مسکو

روس‌ها در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تبادل فناوری، اتصال شبکه برق دو کشور و اکتشاف منابع آبی با ایران تفاهم کردند.