لزوم تدوین دستورالعمل آموزشی برای طبیعت‌گردی ۰۷ خرداد ۱۴۰۱

لزوم تدوین دستورالعمل آموزشی برای طبیعت‌گردی

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای ایفای مطلوب و اثرگذار نقش مشارکتی مردم در امر حفاظت از طبیعت و صیانت از محیط زیست، تدوین دستورالعمل آموزشی برای ورود طبیعت‌گردان به عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت مدیریت سازمان از جمله پارک های ملی ضرورت دارد.