تابستان بدون خاموشی با صرفه جویی در مصرف برق ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

تابستان بدون خاموشی با صرفه جویی در مصرف برق

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: قطعاً با رعایت صرفه جویی در مصرف برق در ساعات اوج مصرف برای پاسخگویی به رشد متعارف مصرف نیازی به خاموشی برنامه ریزی شده نخواهد بود.

تنظیم دمای کولر گازی، کمک به کاهش هزینه برق ۰۷ خرداد ۱۳۹۹

تنظیم دمای کولر گازی، کمک به کاهش هزینه برق

تنظیم دمای کولر گازی بر روی درجه ۲۴ علاوه بر کاهش مصرف برق، هزینه قبض برق را نیز کاهش خواهد داد.