کسب تندیس زرین رضایتمندی مشتری / ثبت 7 ركورد جديد توليد در اردیبهشت ۱۹ تیر ۱۴۰۰
دو خبر مهم از مجتمع فولاد صنعت بناب؛

کسب تندیس زرین رضایتمندی مشتری / ثبت 7 ركورد جديد توليد در اردیبهشت

مجتمع فولاد صنعت بناب در سال "توليد، پشتيباني‌ها و مانع زدایي‌ها"، با همت، ‌همدلي و مديريت جهادي موفق شد در خرداد ماه، کسب "تندیس رضایتمندی مشتری" و در اردیبهشت ماه 7 رکورد جدید تولید را ثبت کند.