پیشرفت ۹۶درصدی سد عمارت/ چشم‌انداز تامین پایدار آب برای دشت مغان ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
یک گام تا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

پیشرفت ۹۶درصدی سد عمارت/ چشم‌انداز تامین پایدار آب برای دشت مغان

سد عمارت بعنوان بزرگترین سد حجمی استان اردبیل با حجم مخزن۱۸۲ میلیون متر مکعب،علاوه بر تامین پایدار آب مورد نیاز شرب و کشاورزی، چشم‌انداز روشنی برای آینده شمال استان اردبیل ایجاد کرده است.