نصب بازوهای بارگیری نخستین اسکله بندر خدماتی و صادراتی تمبک ۰۷ آبان ۱۳۹۸

نصب بازوهای بارگیری نخستین اسکله بندر خدماتی و صادراتی تمبک

مجری طرح بندرخدماتی و صادراتی تمبک از نصب سه بازوی بارگیری بوتان و پروپان نخستین اسکله بندر خدماتی و صادراتی تمبک خبر داد و گفت: محموله گاز مایع این اسکله تا پیش از پایان امسال آماده صادرات می‌شود.