پیش‌نویس ساختار تازه سازمانی شرکت نفت و گاز اروندان بررسی شد ۰۹ شهریور ۱۴۰۱

پیش‌نویس ساختار تازه سازمانی شرکت نفت و گاز اروندان بررسی شد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به افزایش وظایف و توسعه حیطه فعالیت این مجموعه بر بازبینی ساختار تأکید کرد.