۸۳۱ مگاوات، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

۸۳۱ مگاوات، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر

ظرفیت درحال بهره‌برداری انرژی‌های تجدیدپذیر که تا پایان خردادماه امسال ۸۲۵ مگاوات بود، با افزایش همراه شده و به ۸۳۱ مگاوات رسید.