پنل های خورشیدی به کمک خانواده های نیازمند آمد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت:

پنل های خورشیدی به کمک خانواده های نیازمند آمد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: برای کمک به اشتغال محرومان، آماده صدور مجوز نصب یک هزار پنل خورشیدی برای خانواده های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در استان قزوین هستیم.