وزارت نیرو با توجه به شرایط آبی کشور نیاز زیست محیطی تالاب‌ها را تامین می‌کند ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
رئیس محیط زیست و آب‌های غیرمتعارف حوزه معاونت آب و آبفا وزارت نیرو:

وزارت نیرو با توجه به شرایط آبی کشور نیاز زیست محیطی تالاب‌ها را تامین می‌کند

رئیس محیط زیست و آب‌های غیرمتعارف حوزه معاونت آب و آبفا وزارت نیرو گفت: تامین آب زیست محیطی تالاب‌ها از اولویت‌های وزارت نیرو بعد از تامین آب شرب کشور بوده و این وزارتخانه با توجه به شرایط آبی کشور نیاز زیست محیطی تالاب‌ها را تامین می‌کند.