آیا تقاضا برای نفت در ۲۰۲۱ افزایش می‌یابد؟ ۲۱ دی ۱۳۹۹

آیا تقاضا برای نفت در ۲۰۲۱ افزایش می‌یابد؟

 تولید نفت شیل آمریکا عامل مهم دیگری برای  بازارهای نفت در 2021 است. دولت جدید بایدن رابطه چندان دوستانه‌ای با صنعت نفت و گاز ندارد. جدیدترین تصمیم عربستان برای تمدید کاهش تولید از آغاز 2021 خبر خوبی برای حفاران آمریکایی بود ولی صنعت شیل آمریکا هنوز هم در شرایط سختی قرار دارد چون مشکل همه‌گیری کرونا حل نشده و تقاضای نفت به‌سرعت افزایش نمی‌یابد.