خاموشی در کشور با وجود رشد ۵ درصدی مصرف برق رخ نداد ۱۲ تیر ۱۴۰۱
سخنگوی صنعت برق:

خاموشی در کشور با وجود رشد ۵ درصدی مصرف برق رخ نداد

سخنگوی صنعت برق گفت: امروز هیچ خاموشی در کشور و حوزه های برگزاری کنکور با وجود رشد ۵ درصدی مصرف برق رخ نداد.