افزایش قیمت نفت در پی بهبود چشم‌انداز تقاضای بخش‌ تولیدی چین ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

افزایش قیمت نفت در پی بهبود چشم‌انداز تقاضای بخش‌ تولیدی چین

بهبود چشم‌انداز تقاضای سوخت در پی جهش قابل‌ملاحظه فعالیت بخش‌های تولیدی در چین، قیمت نفت در بازارهای جهانی را افزایش داد.

ترمز افزایش قیمت نفت کشیده شد ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

ترمز افزایش قیمت نفت کشیده شد

قیمت‌های نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانی‌های مجدد نسبت به روند احیای تقاضا با وجود روند تسهیل محدودیت‌های قرنطینه در بسیاری از کشورها کاهش پیدا کرد.