انقلاب خودروهای برقی تقاضای بلند مدت نفت را تهدید می‌کند ۰۱ آذر ۱۳۹۹

انقلاب خودروهای برقی تقاضای بلند مدت نفت را تهدید می‌کند

برقی کردن کردن حمل و نقل و کاهش قیمت باطری باعث می‌شود خودرو های برقی کاملا از نظر قیمت با خودروهای دارای موتور احتراق داخلی قابل رقابت باشند. در این بین، هزینه واردات انرژی برای هر خودرو هم حداقل 90 درصد کاهش می‌یابد. بنابراین تعداد مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا هم 75 درصد پایین می‌آید و هزینه مصرف کنندگان حداقل دو سوم کاهش می‌یابد.