تقاضای ژاپن از عربستان برای همکاری جهت متعادل کردن قیمت نفت ۰۵ دی ۱۴۰۱

تقاضای ژاپن از عربستان برای همکاری جهت متعادل کردن قیمت نفت

وزیر صنعت ژاپن در دیدار با وزیر انرژی عربستان در ریاض، از این کشور درخواست همکاری جهت تثبیت قیمت جهانی نفت را کرد.