محیط زیست مردم‌پایه، هوشمند و فناورانه در دستور کار سازمان محیط زیست ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

محیط زیست مردم‌پایه، هوشمند و فناورانه در دستور کار سازمان محیط زیست

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تبریک آغاز هفته محیط زیست بر شعار«محیط زیست مردم‌پایه، هوشمند و فناورانه» تاکید کرد.