اما اگرهای تشکیل وزارت انرژی … ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

اما اگرهای تشکیل وزارت انرژی …

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: لازمه کارآیی وزارت انرژی این است که دولت خودش را به سمت حاکمیت و سیاست‌گذاری حرکت دهد و رسالتی بر تولید و توزیع آنها نداشته باشد. در نتیجه تا وقتی دولت دست از بنگاه‌داری برندارد؛ دیگر فرقی نمی‌کند که وزارت انرژی داشته باشیم یا نه.