مصرف برق از جمعیت جهان رشد سریعتری دارد ۲۸ خرداد ۱۳۹۹

مصرف برق از جمعیت جهان رشد سریعتری دارد

اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد که مصرف برق در سراسر جهان سریعتر از جمعیت رشد می‌کند و سرانه مصرف رو به افزایش است.