سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به قاهره ۲۴ آبان ۱۴۰۱

سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به قاهره

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در راس هیاتی برای شرکت در بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، وارد مصر شد.

شکایت دادستان آمریکا از غول‌های نفتی به دلیل آسیب به محیط زیست ۰۸ تیر ۱۳۹۹

شکایت دادستان آمریکا از غول‌های نفتی به دلیل آسیب به محیط زیست

دادستان کل ایالت مینه‌سوتا در شمال آمریکا دادخواستی را علیه شرکت‌های نفتی اکسون، مؤسسه نفت آمریکا (API) و شرکت صنایع کوک تنظیم کرد و اعلام کرد که این شرکت‌ها چندین دهه مردم را در مورد تغییرات آب و هوایی فریب داده اند.