پیش‌بینی کاهش ذخایر آب شیرین در بخش‌هایی از آسیا/ضرورت جایگزینی منابع تامین آب ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

پیش‌بینی کاهش ذخایر آب شیرین در بخش‌هایی از آسیا/ضرورت جایگزینی منابع تامین آب

کارشناسان در بررسی‌های خود کاهش غیرقابل برگشت ذخیره آب در بخش‌هایی از آسیا را تا سال ۲۰۶۰ پیش بینی کرده‌اند.