کسب آمادگی تولید با انجام به‌موقع تعمیرات ۰۳ آذر ۱۴۰۱

کسب آمادگی تولید با انجام به‌موقع تعمیرات

امسال در نیروگاه شهیدرجایی از ابتدای فصل تعمیرات تاکنون، 7 فعالیت تعمیراتی به پایان رسیده و یا در حال انجام است. امید است با انجام موفقیت‌آمیز 17 برنامه تعمیراتی در این فصل از تعمیرات، بتوانیم به‌عنوان بخش مهمی از صنعت تولید برق حرارتی، در تامین انرژی الکتریکی  شهروندان به عنوان مصرف‌کنندگان این انرژی به طور موثر عمل کنیم.